TV4 väc­ker liv i Klass­fes­ten

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TV: I lek­pro­gram­met Den sto­ra klass­fes­ten som sän­des på TV3 i slu­tet av 90-ta­let täv­la­de kän­di­sar mot varand­ra i lag med si­na gamla klass­kam­ra­ter. Snart åter­upp­står pro­gram­met på TV4, nu med nam­net Klass­fes­ten, skri­ver Af­ton­bla­det.

Renée Ny­berg åter­vän­der som pro­gram­le­da­re.

– Det är 18 år se­dan sist och jag ser fram emot att bju­da tit­tar­na på en här­lig bland­ning av ro­li­ga min­nen och spän­nan­de täv­lings­mo­ment, sä­ger hon till Af­ton­bla­det.

För­u­tom täv­ling­ar med skol­te­ma kom­mer tit­tar­na även att få ta del av allt som är värt att ve­ta om vå­ra kän­di­sars liv in­nan de blev be­röm­da, en­ligt TV4. Klass­fes­ten sänds på TV4 i höst. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.