Youtu­be-ko­mi­ker i eg­na se­ri­er

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

På te­ma­si­dan ”In­flu­encers x Vi­a­free” finns kän­da vlog­ga­res eg­na se­ri­er, ska­pa­de via Youtu­be­nät­ver­ket Splay. Hampus Hed­ström, An­to­nia ”An­ty” John­son och Rac­kar­ty­gar­na är någ­ra av stjär­nor­na som lan­se­rar eg­na se­ri­er här. Van­ligt­vis har de hundratusentals, främst unga, föl­ja­re på si­na Youtu­be-ka­na­ler. Or­det in­flu­encer syf­tar på en per­son som drar myc­ket tra­fik på nä­tet ge­nom till ex­em­pel blog­gar el­ler so­ci­a­la me­di­er. VI­A­FREE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.