Mi­chael Mos­ley tar en e-ci­ga­rett

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

I ”Ve­ten­ska­pens värld” har lä­ka­ren och ve­ten­skaps­jour­na­lis­ten Mi­chael Mos­ley be­stämt sig för att ta re­da på huruvi­da den elektro­nis­ka ci­ga­ret­ten är ett bra hjälp­me­del när man vill slu­ta rö­ka. SVT2 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.