Fem främ­ling­ar på hem­be­sök

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

I kväl­lens av­snitt av ”Vem bor här?” be­sö­ker vi ett su­per­my­sigt torp och en lyx­ig, pam­pig vinds­lä­gen­het med tids­ty­pis­ka de­tal­jer. Går det att räk­na ut var en an­nan män­ni­ska bor? Hur då i så­dant fall? SVT1 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.