FRÅN HN:S FA­CE­BOOK

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Om in­sän­da­ren ”Många fång­na i mo­bi­lens värld”:

Kim Johansson: Fast pro­ble­met med mo­bi­ler har ing­en ål­der. Vet många vux­na som oxå sit­ter he­la ti­den med si­na te­le­fo­ner när de är le­di­ga. När det kom­mer till den­na unga tjej, kan jag tän­ka mig att hon tyc­ker det är trå­kigt i kyr­kan och där­för åk­te te­le­fo­nen upp. Rätt el­ler fel, det är in­te min plats att dö­ma.

BILD: ERIK NY­LAN­DER/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.