Fort­kör­ning bakom bus­so­lyc­ka

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Fort­kör­ning pe­kas ut som en tro­lig or­sak bakom lör­da­gens bus­so­lyc­ka i Ka­ra­tu i nor­ra Tanzania där 32 skol­barn om­kom. Även två lä­ra­re och bus­sens fö­ra­re mis­te li­vet.

– Den pre­li­mi­nä­ra för­un­der­sök­ning­en vi­sar att olyc­kan or­sa­ka­des av fort­kör­ning, sä­ger den re­gi­o­na­la po­lis­che­fen Char­les Mkum­bo till stat­li­ga Tanzania Bro­adcasting Cor­po­ra­tion.

Ele­ver­na, de 12–14 år gamla, var på väg för att ge­nom­fö­ra ex­a­mi­na­tions­prov när bus­sen kör­de av vä­gen och stör­ta­de ner i en ra­vin. (TT-AFP)

FO­TO: FILBERT RWEYEMAMU/AP/TT

Kra­scha­de. 32 skol­barn om­kom i den svå­ra bus­so­lyc­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.