Nät­mobb­ning van­ligt på job­bet

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Att bli nät­mob­bad på sin ar­bets­plats är in­te alls ovan­ligt. Näs­tan en av tio har ut­satts för det, en­ligt en stu­die av en fors­kar­grupp vid Mal­mö hög­sko­la.

Grup­pen har un­der­sökt vil­ka sor­ters cy­ber­mobb­ning som fö­re­kom­mer i ar­bets­li­vet.

– Ett sub­tilt ut­tryck av mobb­ning är att en per­son stän­digt rå­kar ut för obe­sva­ra­de mejl el­ler att en kol­le­ga upp­le­ver sig ute­stängd från kol­le­gi­a­la grup­per på Fa­ce­book, sä­ger Re­bec­ka Co­wen Fors­sell, som in­går i fors­kar­grup­pen, till Da­gens Nyheter. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.