Yt­ter­li­ga­re en ame­ri­kan gri­pen

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

En ame­ri­kansk med­bor­ga­re har gri­pits i Nordkorea. Kim Hak-song som ar­be­ta­de vid Pyon­gy­angs tek­nis­ka uni­ver­si­tet miss­tänks för ”fi­ent­li­ga hand­ling­ar”, skri­ver den stat­li­ga ny­hets­by­rån KCNA.

Det är and­ra gång­en på två vec­kor som en ame­ri­kansk med­bor­ga­re fri­hets­be­rö­vas i Nordkorea. I slu­tet av april greps den ame­ri­kans­ke gäst­fö­re­lä­sa­ren Kim Sang-duk när han skul­le läm­na lan­det.

Sammanlagt sit­ter fy­ra ame­ri­ka­ner nu fängs­la­de i Nordkorea. (Tt-afp-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.