82 kid­nap­pa­de kvin­nor släpp­ta

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Ter­ror­rö­rel­sen Bo­ko Ha­ram har släppt yt­ter­li­ga­re 82 av de kvin­nor och flic­kor som kid­nap­pa­des i sta­den Chi­bok i Nigeria för tre år se­dan. Fri­släp­pan­det sked­de ef­ter för­hand­ling­ar med re­ge­ring­en. Flic­kor­na har släppts i ut­byte mot någ­ra Bo­ko Ha­ram-miss­tänk­ta som myn­dig­he­ter­na höll fri­hets­be­rö­va­de.

En­ligt vitt­nesupp­gif­ter till ny­hets­by­rån Reu­ters an­län­de kvin­nor­na till flyg­plat­sen i Ni­ge­ri­as hu­vud­stad Abu­ja i går, och kör­des där­i­från i en mi­li­tär­ko­lonn. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.