FRUKOSTFLÄTAN

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs - av Jo­han Eng­ström

VÅGRÄTT: 1. Cur­ling 8. Är lag­kun­nig 9. Kan skämt 10. Le­der till re­pris 11. Rygg­lö­pa­re? 12. Är Oman en 14. Pa­ra­dis­bas 16. Äger ni 17. Gör den på tof­ten 19. Se­kin 21. Häst 23. Ö vid Mar­seil­le 25. Skrit­tas det på LODRÄTT: 1. Ty­der på 2. Stim­mar 3. Sä­ger man att man ru­sar 4. Bör man väl fria 5. Kan bo i ost 6. Bry­ta ner 7. Old Vic 13. Stic­ker upp 15. De­lad 18. Snål 20. I kas­sa? 22. Böj­lig träribba 24. Skal­ton

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.