Upp­lev som­ma­ren i Al­per­na!

Hallands Nyheter - - Ledare -

Som­ma­ren i Al­per­na ger dig det mesta! Stor­slag­na vy­er, fan­tas­tis­ka matupp­le­vel­ser, här­li­ga vand­ring­ar och en upp­sjö av ak­ti­vi­te­ter för dig som vill ha en ak­tiv se­mes­ter. Bad Gas­te­in lig­ger per­fekt, 10 mil sö­der om Salz­burg, så att du un­der din se­mester­vec­ka kan åka med oss på dags­ut­flyk­ter till fle­ra av Eu­ro­pas främs­ta se­värd­he­ter. Med en ro­man­tisk at­mo­sfär är Ho­tel Post det själv­kla­ra valet för par. Du be­ta­lar en­dast 7990 kr för två per­so­ner (or­di­na­rie pris 12 990 kr). Med av­re­sa från Gö­te­borg den 27 maj el­ler 26 aug. Flyg­tillägg om 295-495 kr till­kom­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.