Vand­ra och bo i vän­ligt vil­da Grö­vel­sjöfjäl­len.

Hallands Nyheter - - Ledare -

Vand­ra i vac­ker, vän­lig vild­mark och upp­lev na­tu­rens skift­ning­ar i Sve­ri­ges syd­li­gas­te fjäll, en­dast 60 mil från Gö­te­borg. Du bor på Grö­vel­sjöfjäl­lens en­da fyr­stjär­ni­ga ho­tell där du bjuds på god mat och får till­gång till ba­stu och bad­tun­na. För­u­tom fan­tas­tis­ka vand­rings­le­der finns fi­na fis­ke­vat­ten och Id­re golf­ba­na all­de­les i när­he­ten. Du får 25% ra­batt på or­di­na­rie pa­ket­pri­ser. Pri­sex­em­pel: hel­pen­sion 3 dygn från 2993 kr. Dess­utom får du bo­ken ”Grö­vel­sjöfjäl­len – Gräns­lö­sa fjäll” värd 250 kr. Er­bju­dan­det gäl­ler 30 ju­ni-7 ok­to­ber. Njut av fjäl­len i som­mar – el­ler höst. Vad som pas­sar dig bäst!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.