Vik­tig var­dag

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

SVAR på ”Ett gökunge­pro­jekt att flyt­ta ham­nen” (4/5).

VAR­BERG. Bäs­ta ”Plik­ten fram­för allt” – du har myc­ket väl ut­tryckt det som oer­hört många står bakom. Att vår var­dag och sam­häl­lets ba­sa­la verk­sam­he­ter fun­ge­rar bor­de va­ra högs­ta pri­o­ri­tet för al­la po­li­ti­ker och in­te hög­tra­van­de idi­o­tis­ka pro­jekt för att im­po­ne­ra. På vem?

Ka­rin

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.