Man kid­nap­pad och rå­nad – två an­håll­na

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PET­TER TARENIUS 010-471 52 46 pet­ter.tarenius@hn.se

Man­nen tving­a­des in i en bil där han un­der hot fick läm­na över sitt ban­ko­mat­kort. Kort där­ef­ter kun­de po­li­sen gri­pa de miss­tänk­ta gär­nings­män­nen.

Det var i sön­dags som man­nen, trots hot om våld, val­de att kon­tak­ta po­li­sen. En­ligt an­mä­lan ha­de han då tving­ats in i en per­son­bil på en ort ut­an­för Fal­ken­berg.

De två män­nen i bi­len ska där­ef­ter ha ho­tat till sig ban­k­upp­gif­ter och tving­at man­nen att ge­nom­fö­ra en över­fö­ring.

Den rå­na­de man­nen släpp­tes där­ef­ter av ef­ter yt­ter­li­ga­re ett hot – att in­te kon­tak­ta po­li­sen. Det var dock just vad han gjor­de och kort där­ef­ter kun­de två per­so­ner gri­pas. De bå­da män­nen, som är i 25- re­spek­ti­ve 30-års­ål­dern, an­hölls ef­ter för­hör se­na­re un­der sön­da­gen av åkla­ga­re. De miss­tänks för rån, ola­ga fri­hets­be­rö­van­de och över­grepp i rätts­sak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.