Drö­na­re stals ef­ter nöd­land­ning

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Blås­ten gjor­de att drö­na­ren tving­a­des nöd­lan­da. Men när äga­ren kom fram till plat­sen var far­kos­ten stu­len.

Det var för en knapp vec­ka se­dan som en man i Fal­ken­berg trots hård vind skic­ka­de upp sin drö­na­re för en flyg­tur. Det bar sig dock in­te bätt­re än att drö­na­re tving­a­des att nöd­lan­da. Ko­or­di­na­ter­na skic­ka­des au­to­ma­tiskt till äga­ren som ef­ter ett par mi­nu­ter nåd­de plat­sen för land­ning­en. Men på plat­sen fanns ba­ra en bit av en pro­pel­ler, res­ten var bor­ta.

I hel­gen po­li­san­mäl­de man­nen det in­träf­fa­de som stöld. Drö­na­rens vär­de upp­skat­tas i an­mä­lan till 13 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.