Fak­ta:

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

”För att på re­kord­tid ha ta­git sig till elit­ni­vå med hjälp av sä­songs­an­pas­sa­de bak­verk på lo­kal­pro­du­ce­ra­de in­gre­di­en­ser där allt pa­ke­te­ras på bäs­ta sätt av den kaf­fe och te­kun­ni­ga per­so­na­len.”

Hal­länds­ka café­er som är med i White Guide Café:

* Borg­mäs­tar­går­den, Fal­ken­berg

* Feld­ts Bröd & Kon­fekt, Halmstad

* Gårds­ba­ge­ri­et i Ida­la, Fril­le­sås

* Kas­sett kaf­fe etc, Var­berg

* Konst­hal­len i Hishult, Hishult

* Sol­ha­ga Sten­ugns­ba­ge­ri, Slö­inge

* Stål­boms Kon­di­to­ri, Fal­ken­berg

* Äp­pel­går­den Café & Mus­te­ri, Slö­inge Käl­la: WHITE GUIDE CAFÉ

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.