Stal möb­ler – med fö­re­ta­gets egen kär­ra

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Un­der nat­ten till fre­dag stals möb­ler från EM Möb­ler i He­berg. För­ö­var­na las­ta­de stöld­god­set på ett av fö­re­ta­gets släp och för­svann.

När per­so­nal kom för att öpp­na bu­ti­ken vid 10-ti­den på fre­dags­för­mid­da­gen upp­täck­tes ett kros­sat skylt­föns­ter. Det stod snart klart att ett okänt an­tal möb­ler för­svun­nit från fö­re­ta­get. Sak­na­des gjor­de även en av fir­mans eg­na släp­vag­nar.

Po­li­sens tek­ni­ker var på plat­sen un­der fre­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.