Två mil­jo­ner barn på flykt

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■SYDSUDAN. Krig och svält gör att över två mil­jo­ner barn har tving­ats läm­na si­na hem i Sydsudan, en­ligt FN. En mil­jon barn har flytt från Sydsudan och en mil­jon är på flykt in­om lan­det.

Det är Afri­kas värs­ta flyk­ting­kris se­dan folk­mor­det i Rwan­da 1994.

”Ing­en flyk­ting­kris oro­ar mig mer än den i Sydsudan”, sä­ger Va­len­tin Tapso­ba, Afri­ka-chef för FN:S flyk­ting­or­gan UNHCR, i ett ut­ta­lan­de.

En­ligt fle­ra Fn-or­gan har över tu­sen barn dö­dats i kon­flik­ten, men siff­ran kan va­ra hög­re. (Tt-reuters)

FO­TO: JEROME DELAY/AP/ARKIV

Flyk­ting­ar från Sydsudan vän­tar på en häl­so­un­der­sök­ning i ett flyk­ting­lä­ger i slu­tet av mars i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.