Inga kvin­nor på världs­arvsö

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■JAPAN. En ja­pansk ö där kvin­nor in­te får sät­ta sin fot har re­kom­men­de­rats för Fn-or­ga­net Une­scos världs­arvs­lis­ta. På Oki­nos­hi­ma, i syd­väst­ra Japan, finns en hel­ge­dom som fis­ka­re i år­hund­ra­den har be­sökt för att be för sä­ker­het, rap­por­te­rar ny­hets­by­rån Ji­ji.

– Vår håll­ning kom­mer att för­bli oför­änd­rad, även om den förs upp på världs­arvs­lis­tan, sä­ger en tjäns­te­man som ar­be­tar med öns hel­ge­dom, till tid­ning­en Mai­nichi.

Be­slu­tet vän­tas fat­tas un­der ett Une­sco-mö­te i Po­len i ju­li. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.