Fler asyl­sö­kan­de vid grän­sen

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■GRÄNS­KON­TROL­LER. Nat­ten till i tors­dags slo­pa­des id-kon­trol­ler­na av re­san­de med tåg, buss och fär­ja på väg mot Sve­ri­ge. Gräns­po­li­sen i re­gi­on Syd no­te­ra­de en ome­del­bar upp­gång av an­ta­let per­so­ner som sö­ker asyl vid grän­sen.

Från ett snitt på fem asyl­sö­kan­de per vec­ka ti­di­ga­re i år har an­ta­let ökat till 24 per­so­ner de se­nas­te fy­ra da­gar­na, rap­por­te­rar Sve­ri­ges Ra­dio.

Den gång­na hel­gen av­vi­sa­des 88 per­so­ner i Sydsve­ri­ge. En­ligt po­li­sen har det till stor del va­rit per­so­ner som har up­pe­hålls­till­stånd i Dan­mark. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.