Iran var­nar Sau­dia­ra­bi­en

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■KON­FLIKT. Iran kom­mer att slå till­ba­ka mot Sau­dia­ra­bi­en om lan­det gör nå­got dumt, sa­de Irans för­svars­mi­nis­ter Hos­se­in De­h­g­han på sön­da­gen.

– Vi kom­mer in­te att läm­na nå­got om­rå­de orört för­u­tom Mec­ka och Me­di­na, sa­de mi­nistern, en­ligt en na­tio­nell ny­hets­by­rå.

Ut­spe­let kom­mer se­dan Sau­dia­ra­bi­ens vice kron­prins Mo­ham­med bin Sal­man i tis­dags sa­de att en kamp mel­lan län­der­na in­te kom­mer att ske i Sau­dia­ra­bi­en, ut­an i Iran. (Tt-reuters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.