Det är ex­tremt oro­väc­kan­de. Vi be­vitt­nar ko­le­rae­pi­de­mins åter­komst.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■NEVIO ZAGARIA, WHO:S re­pre­sen­tant i Je­men. 25 män­ni­skor har dött i ko­le­ra i Je­men den se­nas­te vec­kan, en­ligt Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen (WHO). (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.