Han har bli­vit vald på hopp och tillit. Det är li­te Oba­ma­käns­la kring ho­nom

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■MA­RIE DEM­KER,

stats­ve­ta­re och pro­fes­sor vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet. Nu bör­jar det po­li­tis­ka spe­let för Em­ma­nu­el Macron att sam­la stöd in­för det kommande frans­ka par­la­mentsva­let. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.