712 ki­lo fjäll från myr­kot­tar be­slag­tag­na

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Ma­lay­sisk tull fick ett tips och gjor­de ett stort be­slag av fjäll från myr­kot­tar på flyg­plat­sen i Ku­a­la Lum­pur.

De 712 ki­lo fjäl­len, till­hö­ran­de om­kring 1 400 myr­kot­tar, ha­de frak­tats in i 18 säc­kar med hjälp av fals­ka do­ku­ment.

Säc­kar­na ha­de skic­kats i två om­gång­ar från Gha­na och Kon­go-kins­ha­sa via flyg.

Fjäl­len har ett högt vär­de på de svar­ta mark­na­der­na i Vi­et­nam och Ki­na där de tros ha me­di­cins­ka egen­ska­per. (Tt-reuters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.