Fak­ta: Lång färd mot rymden

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Chris­ter Fug­lesang på­bör­ja­de ut­bild­ning­en som ast­ro­naut 1992, vid Eu­ro­pe­an Ast­ro­naut Cent­re i Tyskland. Han fort­sat­te trä­ning­en i Ryss­land, men flyt­ta­de 1996 till USA för att ge­nom­gå rymd­sty­rel­sen Na­sas ast­ro­naut­pro­gram. Ef­ter fle­ra års vän­tan del­tog han slut­li­gen i en färd med rymd­fär­jan Disco­ve­ry i de­cem­ber 2006. Han var ock­så med på en and­ra färd i au­gus­ti­sep­tem­ber 2009. To­talt har han till­bring­at 26 da­gar och 17 tim­mar i rymden och gjort fem rymd­pro­me­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.