I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■EU. Se­mi­na­ri­um i Eu-par­la­men­tet om si­tu­a­tio­nen i Je­men.

■■SYD­KO­REA. Val av pre­si­dent.

■■ARBOGAFALLET. Rät­te­gång­en fort­sät­ter, mål­sä­gan­de­för­hör och för­hör med 42-åringen.

■■SKO­LAN. Frisko­lor­nas riks­för­bund och Svenskt Nä­rings­livs om be­ty­del­sen av hur en sko­la ar­be­tar för att ele­ver­na ska nå go­da re­sul­tat.

■■SÄ­KER­HET. Folk och För­svar om Sve­ri­ges na­tio­nel­la sä­ker­hets­stra­te­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.