”Det fick bä­ra el­ler bris­ta och vi gjor­de en de­al”

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

När jag var li­ten var jag må­na­dens säl­ja­re – var­je må­nad. Jag sål­de allt. Mi­na lek­sa­ker, hemknå­pa­de smyc­ken och tjäns­ter. Jag stod på vår par­ke­ring med en hatt fram­för mig och viss­la­de kän­da lå­tar. Men det hand­la­de ald­rig om peng­ar­na – det var ett in­tres­se och en sport. Pap­pa såg mig som en ent­re­pre­nör, mam­ma tyck­te nog mest att jag stör­de gran­nar­na. Vad gran­nar­na tyck­te vå­gar jag in­te tän­ka på.

FÖR­SÄLJ­NING­EN AV DI­VER­SE ar­tik­lar gick strå­lan­de. Två för­sälj­ning­ar stack ut. Den förs­ta var för­sälj­ning­en av teck­ning­ar. Trots att jag kör­de på kvan­ti­tet fö­re kva­li­tet (hälf­ten av teck­ning­ar­na or­ka­de jag in­te färg­läg­ga färdigt) så gick de som smör. Det kan va­ra så att mi­na stac­kars gran­nar hand­la­de för att bli av med mig. Ty­värr blev de­ras köp en spor­re för mig att fort­sät­ta. Jag var en så­dan där pre­nu­me­ra­tion som är helt omöj­lig att sä­ga upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.