9 MAJ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har Rei­dar och Reidun namns­dag. Rei­dar är fornnor­diskt och be­står av ord som be­ty­der re­de el­ler hem. Nam­net har tol­kats ”hem­mets för­sva­ra­re”. Trots sitt gam­la ur­sprung bör­ja­de det an­vän­das i Sve­ri­ge först i slu­tet av 1800-ta­let. Om­kring 1 500 bär nam­net, cir­ka 500 har det som till­tals­namn el­ler förs­ta för­namn. Reidun är släkt med Rei­dar och be­står av ord med be­ty­del­sen re­de och nam­ne­le­men­tet -unn. Reidun bör­ja­de an­vän­das här i bör­jan av 1900-ta­let. Cir­ka 550 bär nam­net, om­kring 300 kal­las så. Upp­vakt­ning un­dan­be­des

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.