FÖDELSEDAGAR

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 62 år se­dan, 1955, föd­des mez­zo­so­pra­nen och hov­sång­ers­kan Ot­ter. Se­dan hon de­bu­te­ra­de på Ba­sel-ope­ran 1983 har hon gjort stor­sla­gen in­ter­na­tio­nell kar­riär. Bland pri­ser­na märks me­dal­jen Lit­te­ris et Ar­ti­bus, Kom­men­dör av frans­ka Arts et Lett­res-or­den för hen­nes in­sat­ser för fransk mu­sik och en ame­ri­kansk Gram­my för al­bu­met Dou­ce Fran­ce i ka­te­go­rin ”Best Clas­si­cal Al­bum”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.