SÅ VAR MAT­CHEN

Hallands Nyheter - - Sporten -

Sväng­igt vär­re. Vik­tor Gö­tes­sons på­pass­li­ga led­nings­mål för­byt­tes till moll för FFF när Jo­han Ore­mo dub­bel­må­la­de i slu­tet av förs­ta halv­lek. Och Gefle fort­sat­te i bör­jan av and­ra halv­lek med att ha kon­troll över hän­del­ser­na. Då, som en blixt från en klar him­mel, hit­ta­de Mahmut Özen rätt med väns­tern. Och helt plöts­ligt fanns det bå­de kre­a­ti­vi­tet och ef­fek­ti­vi­tet hos Fff:ar­na. Christof­fer Carls­son skic­ka­de in 2–3 och Enock Kwak­wa sat­te punkt med 2–4. FFF kun­de häm­ta hem en blytung tre­po­äng­a­re i du­el­len mel­lan fjol­rets bå­da all­svens­ka gäng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.