Hv-talang till Frölun­da

Hallands Nyheter - - Sporten -

IS­HOC­KEY: Hoc­key­ta­lang­en Li­as An­ders­son läm­nar HV71 för Frölun­da – där han får pap­pa Niklas tröj­num­mer 24, rap­por­te­rar Gö­te­borgs-pos­ten. Frölun­da har dess­utom vär­vat bac­ken Adam Al­mqvist från HV:S guld­trupp.

Bå­de An­ders­son och Al­mqvist har skri­vit på för två sä­song­er, med­de­lar Frölun­da.

Li­as An­ders­son är en av de högst ran­ka­de eu­ro­pe­is­ka spe­lar­na in­för Nhl-draf­ten i som­mar. Den 18-åri­ge for­war­den är son till Frölun­dai­ko­nen Niklas An­ders­son, som bland an­nat tog två Sm-guld med Gö­te­borgs­klub­ben.

”Li­as är en smart och spel­skick­lig cen­ter med en fy­sisk si­da – han är en oöm spe­la­re som går mot mål. Den här sä­song­en har han fått sitt ge­nom­brott och det är ro­ligt att få hem en spe­la­re från re­gi­o­nen”, sä­ger Frölun­das sport­chef Fred­rik Sjö­ström till klub­bens webb­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.