Steen spe­la­de med bru­ten fot

Hallands Nyheter - - Sporten -

IS­HOC­KEY: Alex­an­der Steen och St Lou­is är ut­slag­na ur Stan­ley Cup, men svens­ken lär än­då in­te bli ak­tu­ell för att yt­ter­li­ga­re för­stär­ka Tre Kro­nor i is­hoc­key-vm. Steen har näm­li­gen spe­lat näs­tan he­la Nhl-slut­spe­let med en bru­ten fot.

Ska­dan upp­kom i den förs­ta slut­spels­run­dan mot Min­ne­so­ta. Se­dan dess har han spe­lat med smärt­stil­lan­de i krop­pen, men ett skott på fo­ten gjor­de att han mis­sa­de en av mat­cher­na mot Nashvil­le i den and­ra run­dan.

– Det var väl­digt job­bigt att in­te kun­na spe­la fem­te mat­chen, men jag vill in­te ta fo­kus från la­get. Det hand­lar in­te ba­ra om mig, vi har kil­lar som spe­lat med vär­kan­de höf­ter och knän och ax­lar och hä­lar och vad ni vill, sa­de Steen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.