Ad­vocaat munt­ligt över­ens med ”Oran­je”

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Dick Ad­vocaat, 68, är munt­ligt över­ens med det ne­der­länds­ka fot­bolls­för­bun­det om en ny se­jour som för­bunds­kap­ten för det kri­san­de herr­lands­la­get. Ad­vocaat har kon­trakt med Fe­ner­ba­h­ce till den 1 ju­ni och för­hand­ling­ar­na med den tur­kis­ka klub­ben ”blir tro­li­gen kla­ra un­der vec­kan”, upp­ger hans råd­gi­va­re Rob Jan­sen. I så fall kan han va­ra med i trä­nings­lands­kam­pen mot Ma­roc­ko den 31 maj.

Ad­vocaat har ti­di­ga­re coachat lands­la­get i två om­gång­ar, 1992– 1994 och 2002–2004. Det är ing­en lätt upp­gift som nu vän­tar när han åter­vän­der som er­sät­ta­re för spar­ka­de Dan­ny Blind. Ne­der­län­der­na mis­sa­de EM i som­ras och har fått en då­lig start i kva­let till VM 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.