Lindahl ger lug­nan­de Em-be­sked

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Som­ma­rens fot­bolls-em ska in­te va­ra i fa­ra för mål­vak­ten Hedvig Lindahl, som dras med en fing­er­ska­da. Hon räk­nar med att va­ra till­ba­ka i spel om ett par vec­kor.

– Lä­kar­na sä­ger att det ska va­ra fy­ra-sex vec­kor. Och då får man tro på det, sä­ger hon till Ex­pres­sen.

Lindahl ska­da­de sig på trä­ning med klubb­la­get Chel­sea för drygt tre vec­kor se­dan. Ett ribb­skott träf­fa­de hen­ne på fing­ret så pass il­la att hon ådrog sig en frak­tur och fick gip­sas. Nu har hon ett skydd för fing­ret och får vi­la ett par vec­kor till.

Om en må­nad spe­lar Sve­ri­ge näs­ta trä­nings­lands­kamp in­för EM, mot USA i Gö­te­borg. Det är oklart om Lindahl kom­mer att kun­na va­ra med då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.