Dac­kar­nas va­pen: Lind­gren i stor­form

Se­nas­te tio årens svens­ka mäs­ta­re

Hallands Nyheter - - Sporten - MA­RIE CARLS­SON TT

Han le­der po­äng­li­gan i Eng­land, kom tvåa i Vm-pre­miä­ren och är tag­gad in­för åter­koms­ten till Dac­kar­na. Fred­rik Lind­gren har haft sin bäs­ta sä­songsin­led­ning nå­gon­sin. – Det känns fan­tas­tiskt just nu, sä­ger han in­för elit­se­rie­pre­miä­ren.

Ef­ter tur­bu­len­sen i In­di­a­ner­na för­ra året, när någ­ra av fö­rar­na fick för­se­na­de lö­ner och läm­na­de klub­ben, val­de Fred­rik Lind­gren att åter­vän­da till Må­lil­la och Dac­kar­na. Ett själv­klart val. – Jag har va­rit där ti­di­ga­re och vet hur klub­ben fun­ge­rar – det finns en stark sty­rel­se och det är en för­e­ning som mår bra. , sä­ger 31-åringen som till­hör­de Dac­kar­na 2006-2013.

IN­FÖR ÅRETS ELITSERIESÄSONG är Lind­gren ett av de he­tas­te nam­nen. In­te minst med tan­ke på hur han in­lett sä­song­en.

– Det känns fan­tas­tiskt bra för till­fäl­let. Jag har haft en grymt bra form un­der bör­jan av sä­song­en, var jag än har kört. Men det är en lång sä­song och det gäl­ler att ta en match i ta­get och fort­sät­ta job­ba hårt.

Lind­gren le­der po­äng­li­gan i Eng­land, där han kör för Wol­ver­hamp­ton, och är dess­utom i led­ning i Vm-se­ri­en ef­ter en täv­ling. I Vm-pre­miä­ren slu­ta­de han tvåa, men ef­tersom han slog seg­ra­ren Mar­tin Vacu­lik, Slo­va­ki­en, i se­mi­fi­na­len de­lar de just nu to­tal­led­ning­en. Vad är för­kla­ring­en till att det går så bra just nu?

– Det är väl in­te ba­ra en sak det hand­lar om ut­an det är myc­ket hårt jobb un­der lång tid som för­hopp­nings­vis ska ge re­sul­tat nu.

Men det har in­te all­tid gått spikrakt upp­åt. Ef­ter 2014 tril­la­de han ur Vm-se­ri­en och stod ut­an­för un­der ett år. 2016 var han till­ba­ka och slu­ta­de el­va (de åt­ta främs­ta är di­rekt­kva­li­fi­ce­ra­de) – men i hös­tas lyc­ka­des han kva­la in via GP Chal­lenge.

– När jag ha­de åkt ur ha­de jag en gans­ka tuff sä­song. Tappade li­te mo­ti­va­tion, men lyc­ka­des fin­na den igen och har job­bat väl­digt hårt se­dan dess, sä­ger Lind­gren.

– DET KÄN­DES bra he­la för­ra sä­song­en ock­så, det var ock­så ett steg i rätt rikt­ning. Det är väl­digt kul att va­ra till­ba­ka nu, ro­ligt att jag lyc­ka­des kva­la in av egen kraft.

Årets elit­se­rie be­skrivs som mer oviss än nå­gon­sin. Och Lind­gren hål­ler med om att en hand­full klub­bar är guld­kan­di­da­ter.

– Ma­sar­na har vär­vat väl­digt hårt med för­re världs­mäs­ta­ren Tai Wof­fin­den och An­to­nio Lind­bäck. Vet­lan­da är all­tid star­ka och har vär­vat gans­ka smart. Sen har vi Pi­ra­ter­na som ser star­ka ut. Och så de re­ge­ran­de mäs­tar­na Ros­pig­gar­na som har kvar det mesta av guld­la­get. Och så Dac­kar­na?

– Ja, jag tyc­ker vi ska va­ra där up­pe. Helt klart.

Bild: CLAUDIO BRESCIANI

I GRYM FORM. Fred­rik Lind­gren har star­tat sä­song­en på bäs­ta sätt. Det hop­pas Dac­kar­na kun­na dra nyt­ta av när Elit­se­ri­en nu drar igång.

Bild: MI­KAEL FRITZON

BRA VÄR­VAT. Ma­sar­na har bå­de ploc­kat in för­re världs­mäs­ta­ren Tai Wof­fin­den (bil­den) och An­to­nio Lind­bäck och tip­pas till­hö­ra topp­skik­tet i se­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.