Sve­ri­ge riv­star­tar förs­ta se­min

Sve­ri­ges Ro­bin Bengts­son blir den all­ra förs­ta ar­tis­ten som sti­ger ut på sce­nen när Eu­ro­vi­sion­cir­ku­sen drar i gång i Ki­ev. Men här märks inga ner­ver.

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Att va­ra förs­ta låt ut i en Eu­ro­vi­sion­täv­ling är li­te av en ut­ma­ning, då ing­en start­låt hit­tills ta­git hem se­gern i täv­ling­en. Men Me­lo­di­festi­va­lens seg­ra­re Ro­bin Bengts­son tar det­ta med ett upp­höjt lugn.

– Jag tän­ker in­te så myc­ket på re­sul­ta­tet ut­an ba­ra på att gö­ra ett så bra fram­trä­dan­de som möj­ligt, nju­ta och ha kul, sä­ger 27-åringen.

Kväl­lens täv­ling är den förs­ta av två se­mi­fi­na­ler in­nan den sto­ra av­gö­ran­de fi­na­len den 13 maj. Ro­bin Bengts­son har re­dan ut­sett det störs­ta ho­tet.

– Austra­li­en har ju va­rit bra de se­nas­te åren och den här kil­len känns po­pu­lär, sä­ger han.

An­na Hed­lund

Fo­to: Christi­ne Ols­son/tt

Ro­bin Bengts­son för­sva­rar Sve­ri­ges fär­ger i den förs­ta Eu­ro­vi­sions­e­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.