Kam­pen mot ti­den fort­sät­ter

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Fan­ta­sy­se­ri­en ”Out­lan­der” ba­se­ras på Di­a­na Ga­bal­dons hi­sto­ris­ka ro­ma­ner. Clai­re (Caitri­o­na Bal­fe) är på smek­må­nad i Skott­land strax ef­ter and­ra världs­kri­get när hon plöts­ligt kas­tas bak­åt i ti­den till år 1743. Där in­le­der hon en re­la­tion med en tju­sig skotsk kri­ga­re, och till­sam­mans för­sö­ker de för­änd­ra histo­ri­en och stop­pa kri­get. I and­ra sä­song­en fort­sät­ter kam­pen. Clai­re åter­vän­der till 1900-ta­let där hen­nes ma­ke Frank vän­tar.

HBO NORDIC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.