Så på­ver­kas vi av mu­rar som byggs

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Mu­rar kan byg­gas för att stänga ute, men mu­rar kan även re­sas i män­ni­skors in­re. ”Kor­re­spon­den­ter­na” har rest till plat­ser där mu­rar planeras el­ler re­dan finns – bå­de fy­siskt och men­talt.

SVT2 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.