Fak­ta: Kris­be­red­skaps­vec­kan 2017

Hallands Nyheter - - Varberg -

* En kam­pan­j­vec­ka som an­ord­nas na­tio­nellt av MSB. Lo­kalt ge­nom­förs den av Rädd­nings­tjäns­ten Väst, VIVAB, Var­bergs och Fal­ken­bergs kom­mu­ner. Ex­em­pel från check­lis­tan:

* Vat­ten – Ha en vat­ten­dunk hem­ma så att du kan häm­ta vat­ten från ett hämt­stäl­le.

* Vär­me – Skaf­fa en al­ter­na­tiv vär­me­käl­la el­ler se till att ha var­ma klä­der, sov­säck och ligg­un­der­lag hem­ma.

* Mat – Ha ett la­ger med mat med lång håll­bar­het hem­ma.

* Kom­mu­ni­ka­tion – Se till att du kan ta del av vik­tig sam­hälls­in­for­ma­tion ge­nom att ha en bat­te­ri­dri­ven ra­dio med ex­tra bat­te­ri­er hem­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.