Po­li­sen sä­ker: Sam­ma gär­nings­man till brän­der­na

Hallands Nyheter - - Nyheter -

KUNGS­BAC­KA: Po­li­sen är över­ty­gad om att en och sam­ma gär­nings­per­son är skyl­digt till åt­minsto­ne tre av mord­brän­der­na i Kungs­bac­ka nat­ten mot sön­da­gen. En vil­la brand­ska­da­des i Öst­ra vil­las­ta­den, en sop­tun­na till en an­nan vil­la i an­tän­des, lik­som kyrk­por­ten till Kungs­bac­ka. Dess­utom brann en bil i bo­stads­om­rå­det Var­la. I bran­d­res­ter­na hit­ta­des se­na­re en okänd död män­ni­ska.

– Vi är full­kom­ligt över­ty­ga­de om att de häng­er ihop ut­i­från tid­punk­ter­na, till­vä­ga­gångs­sätt och de kor­ta av­stån­den som det är i sta­den, sä­ger po­li­sens pressta­les­per­son Tom­my Ny­man till GP.

Nu un­der­sö­ker man om även bil­bran­den häng­er ihop med de öv­ri­ga brän­der­na. Iden­ti­fi­e­ring­en av den av­lid­ne tros ta fle­ra vec­kor. Brot­tet ru­bri­ce­ras som mord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.