Låt Väs­ter­ports­bor­na be­ta­la fär­je­flyt­ten

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Det är in­te vil­ka som helst som har råd att bo på Nya Väs­ter­port. Det här är väl­ställ­da per­so­ner som har råd med att bo på den här plat­sen. Al­la des­sa per­so­ner som flyt­tar dit tving­ar bort fär­jan. Det är in­te vi and­ra som bor på an­nan plats som tving­ar bort fär­jan, så vem skall stå för kost­na­den för att fär­jan skall flyt­ta, det skall des­sa 2000 lä­gen­hets in­ne­ha­va­re gö­ra. 2000 st x 150 000:- = 300 000 000:- Vips nu var kost­nads frå­gan löst till ny fär­je­ter­mi­nal. Var­för gö­ra det svå­ra­re än det är kom­mu­nen. Ni bygg­de om led­ning­ar och vägar mm i Träslövslä­ge och vem fick be­ta­la no­tan jo al­la som bod­de i det be­rör­da om­rå­det.

Jan-ola

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.