Dags för en ny fär­je­lin­je?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. I det upp­kom­na lä­get: Vo­re in­te en för­längd fär­je­för­bin­del­se Grenå-an­holt-var­berg tur och re­tur nå­got att ar­be­ta på? Bol­len är kas­tad. Vem tar ly­ran?

Bengt A. Lund­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.