Flyt­ta allt

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Nu när fär­jan skall flyt­tas kan ni in­te ta fäst­ning­en med? Då blir där någ­ra tom­ter! Lätt­sål­da. Pas­sa på ocoh skic­ka med tor­get så slip­per ni det pro­ble­met.

Pro­blem­lö­sa­ren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.