Väg­ra­de hjäl­pa – 268 dog

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

ITALIEN. Den ita­li­ens­ka kust­be­vak­ning­en lät med­ve­tet 268 män­ni­skor, varav 60 barn, drunk­na ut­an­för Lam­pe­du­sa i ok­to­ber, 2013. Det skri­ver den ita­li­ens­ka jour­na­lis­ten och för­fat­ta­ren Fabri­zio Gat­ti i tid­ning­en L’es­pres­so, som nu pub­li­ce­rar det nöd­sam­tal som flyk­ting­ar­na ring­de.

– Snäl­la ni, skyn­da er, skyn­da er, snäl­la, ber lä­ka­ren Mo­ham­med Jam­mo i det sam­tal som nu har läckt ut.

Men trots att han be­rät­ta­de hur vatt­net väl­ler in i bå­ten dröj­de det över fem tim­mar in­nan kust­be­vak­ning­en age­ra­de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.