Moon vann med bred mar­gi­nal

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

SYDKOREA. Den li­be­ra­la kan­di­da­ten Moon Jae-in har vun­nit pre­si­dent­va­let i Sydkorea med bred mar­gi­nal.

– Jag kom­mer att bli al­la syd­ko­re­a­ners pre­si­dent, sa­de Moon när han ut­ro­pa­de sig till seg­ra­re in­för en jub­lan­de folk­mas­sa på ett torg i Se­oul.

När fy­ra mil­jo­ner av rös­ter­na ha­de räk­nats ha­de Moon 38 pro­cents väl­jar­stöd, me­dan mot­kan­di­da­ter­na, kon­ser­va­ti­va Hong Joon-pyo och mit­ten­kan­di­da­ten Ahn Che­ol-soo ,ha­de 28,2 re­spek­ti­ve 21,2 pro­cent, en­ligt val­kom­mis­sio­nen. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.