DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 15 år se­dan, 2002, brann Uppsa­la­bor­nas äls­ka­de sa­lu­hall ned. Den hund­ra­å­ri­ga bygg­na­den total­för­stör­des in­vän­digt men de ba­stan­ta te­gel­väg­gar­na stod kvar. Enig­he­ten bland Uppsa­la­po­li­ti­ker­na var dock to­tal – sa­lu­hal­len skul­le byg­gas upp igen. Två år se­na­re stod den klar. * För 25 år se­dan, 1992, av­slu­ta­des VM i ishoc­key för her­rar i Tjec­ko­slo­va­ki­en. Sve­ri­ges lands­lag för­sva­ra­de fram­gångs­rikt sitt guld från Åbo 1991. En starkt bi­dra­gan­de or­sak an­sågs va­ra 22-åri­ge Tom­my Sö­der­ström, tur­ne­ring­ens bäs­ta mål­vakt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.