In­fan­ti­no stöt­tar Mun­ta­ri ef­ter på­hop­pen

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Pe­sca­ras mitt­fäl­ta­re Sul­ley Mun­ta­ri an­ser att Fi­fa och Ue­fa in­te gör till­räck­ligt mot ra­sis­men in­om fot­bol­len. Nu får han stöd av Fi­fa-ord­fö­ran­den Gi­an­ni In­fan­ti­no.

– Ty­värr finns det idi­o­ter över­allt, men vi mås­te be­käm­pa dem, sä­ger In­fan­ti­no.

Den se­nas­te ra­sisms­kan­da­len i ita­li­ens­ka li­gan har satt press på In­fan­ti­no in­för In­ter­na­tio­nel­la fot­bolls­för­bun­dets kon­gress i Ma­na­ma i vec­kan.

SUL­LEY MUN­TA­RI UTSATTES för ra­sis­tis­ka glå­pord av Cag­li­a­ris sup­port­rar un­der en match ny­li­gen. När Mun­ta­ri upp­märk­sam­ma­de do­ma­ren på vad som hän­de blev han var­nad. Till slut trött­na­de han, läm­na­de pla­nen i pro­test – och fick en ny var­ning.

Var­ning­ar­na ledde till att den för­re Mi­lan- och In­ter­spe­la­ren stäng­des av i en match. En av­stäng­ning som se­na­re häv­des.

Trots det fick det ita­li­ens­ka fot­bolls­för­bun­det (FIGC) hård kri­tik för hur man han­te­ra­de hän­del­sen. Mun­ta­ri har ock­så sagt att Fi­fa och Ue­fa in­te age­rar till­räck­ligt kraft­fullt mot ra­sis­men på läk­tar­na.

Gi­an­ni In­fan­ti­no sä­ger nu att han ska pra­ta med bå­de Mun­ta­ri och Figc-ord­fö­ran­den Car­lo Ta­vec­chio.

Ar­kiv­bild: ANTONIO CALANNI

UTSATT. Pe­sca­ras mitt­fäl­ta­re Sul­ley Mun­ta­ri utsattes för ra­sis­tis­ka på­hopp från läk­tar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.