Nun­cio på V86

Hallands Nyheter - - Sport I Tv -

Ons­dag 10 maj. Spel­stopp: 20,30 Vec­kans V86-om­gång är in­te ba­ra spänn­na­de spel­mäs­sigt, det ska även bli väl­digt spän­nan­de att se Nun­cio. Ef­ter en li­te säm­re in­sats än nor­malt i V75-fi­na­len näst se­nast ga­lop­pe­ra­de han i Olym­pi­a­tra­vet. Han såg in­te bra ut in­nan lop­pet men ef­ter ga­lop­pen såg han fin ut. Det är väl­digt vik­tigt för Elit­lop­pet att han fun­ge­rar och helst vin­ner lätt. Det blir spik på Nun­cio i des­sa tips. Kom­plet­te­ran­de spi­ken blir Väs­ter­bo Art­hur (V86-5) som vi­sar väl­digt bra form. I öv­rigt no­te­ras bra sport på bå­de Bergså­ker och Sol­val­la. Fle­ra spän­nan­de ung­häst­lopp av­görs.

FAK­TA OM BA­NOR­NA

Bergså­ker: Upp­lopp 212 m Sol­val­la: Upp­lopp 196 m

VEC­KANS NYCK­LAR

1 Nun­cio (V86-4) gjor­de bort sig se­nast och var li­te säm­re gång­en in­nan. In­ner­spår är in­te op­ti­malt men Nun­cio är Nun­cio och han sing­el­strec­kas. SPIK

2 De­alwit­ha­kiss (V86-2) av­slu­ta­de vasst som tvåa i års­de­bu­ten. Hon såg rik­tigt bra ut in­för se­nast men ga­lop­pe­ra­de di­rekt. Lä­get är bra och det bor­de va­ra dags för hen­ne nu.

DRAG

8 An­na­bel­le Di­man­che (V86-1) är bra men lä­get gör att hon gar­de­ras med formstar­ka 2 Al­ve­na Val­va.

LÅS

SYSTEMFÖRSLAGEN

STO­RA SYSTEMET 720 kro­nor/2880 ra­der V86-1: 2, 8. Res: 9-5 V86-2: 2, 3, 10, 11. Res: 6-8 V86-3: 2, 3, 4, 5, 9. Res: 6-10 V86-4: 1 Nun­cio. Res: 2-3 V86-5: 6 Väs­ter­bo Art­hur. Res: 5-10 V86-6: 2, 3, 4, 5. Res: 6-8 V86-7: 4, 6, 7, 10, 11, 12. Res: 5-8 V86-8: 1, 4, 9. Res: 6-7

LILLA SYSTEMET 100 kro­nor/400 ra­der V86-1: 2, 8. Res: 9-5 V86-2: 2, 3. Res: 11-10 V86-3: 2, 3, 4, 5, 9. Res: 6-10 V86-4: 1 Nun­cio. Res: 2-3 V86-5: 6 Väs­ter­bo Art­hur. Res: 5-10 V86-6: 2, 3, 4, 5. Res: 6-8 V86-7: 4, 6, 7, 11, 12. Res: 10-5 V86-8: 9 Alo­rac Mat­h­bell. Res: 1-4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.