Fle­ra fi­na chan­ser

Hallands Nyheter - - Sport I Tv -

HEMVÄNDARE. Ro­bert Bergh (bil­den) skic­kar gär­na si­na häs­tar norrut för att täv­la och på Bergså­ker star­tar han fy­ra häs­tar in­om V86. Al­la fy­ra är he­ta se­ger­kan­di­da­ter. Bäst chans be­döms Väs­ter­bo Art­hur (V86-5) ha, han har myc­ket fin form. Det har även An­na­bel­le Di­man­che (V86-1) me­dan 4-åring­ar­na Musc­le Hust­le och Al­got Zo­nett är in­tres­san­ta i V86-7.

SPETSSTRIDEN

V86-1: 5 Fast Ag­nes och 6 Ave Ma­ria gör upp. Lad­das 8 An­na­bel­le Di­man­che? V86-2: 3 Bu­gat­ti Brick bör spet­sa. V86-3: 2 Wil­da Fil­le öpp­na­de bra från bak­spår, kan spet­sa från fint lä­ge.

V86-4: 1 Nun­cio är snabb från in­nern.

3 Väs­ter­bo Hig­h­fly­er för­sö­ker ut­ma­na.

V86-5: 3 Ac­tion Laun­cher spet­sar förs­ta bi­ten och 6 Väs­ter­bo Art­hur får ta över.

V86-6: 2 Vi­kens High Yi­eld öpp­na­de vasst se­nast. 4 Mell­by Fi­re är ock­så snabb ut.

V86-7: 4 Dice Man kan öpp­na, spetschans.

6 Musc­le Hust­le öpp­na­de bra se­nast.

V86-8: 4 Sa­pa­jou har lä­get, spetschans.

7 Han Her­red är snabb och ut­ma­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.