Fak­ta:

Bere­nice Be­jo

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

1976 i Bu­e­nos Aires, Ar­gen­ti­na. * Bak­grund: Flyt­ta­de som treå­ring med sin fa­milj till Frank­ri­ke. Star­ta­de kar­riä­ren som skå­de­spe­la­re på 1990-ta­let med rol­ler i tv-se­ri­er och fil­mer. Sin in­ter­na­tio­nel­la de­but gjor­de hon i fil­men En rid­da­res histo­ria 2001, mot bland and­ra He­ath Led­ger. * In­ter­na­tio­nellt ge­nom­brott: The ar­tist 2011. * Ak­tu­ell: I Kär­le­ken och evig­he­ten som har svensk bi­opre­miär 12 maj. * I fil­men

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.